Hypotheek keuring

Nauwkeurig.nl verzorgt keuringen voor het afsluiten van een hypotheek op verschillende locaties door heel Nederland.

Overweegt u om een levensverzekering voor uw hypotheek af te sluiten? Een levensverzekering voor de hypotheek biedt gemoedsrust voor u en uw dierbaren. In het geval van overlijden vóór aflossing van de hypotheek beschermt deze verzekering uw nabestaanden tegen financiële lasten. Echter, niet alleen bij overlijden biedt een levensverzekering voor de hypotheek ondersteuning, ook bij ziekte kan dit van waarde zijn. Het kan helpen om de hypotheeklasten te dekken als u door ziekte niet kunt werken.

Sommige instellingen die hypotheken verstrekken aan nieuwe huiseigenaren kunnen medische keuringen vereisen. Dit soort keuringen kunnen veel verschillen in termen van inhoud en uitgebreidheid. Onze artsen kunnen hier rekening mee houden en indien nodig de verschillende onderdelen met u bespreken.

Wie moet een keuring voor het afsluiten van een hypotheek ondergaan?

Sommige instellingen die hypotheken verstrekken aan nieuwe huiseigenaren kunnen medische keuringen vereisen. Dit soort keuringen kunnen veel verschillen in termen van inhoud en uitgebreidheid. Onze artsen kunnen hier rekening mee houden en indien nodig de verschillende onderdelen met u bespreken.

Wat houdt de keuring voor het afsluiten van een hypotheek in?

De arts vult samen met u het formulier van de instelling (hypotheek verstrekker) in. De uitgebreidheid van deze keuring kan veel verschillen. Meestal wordt er gecontroleerd op uw bloeddrukurine, een lichamelijk onderzoek, en soms wordt er bloed afgenomen. Bij onze instellingen kunnen we helaas niet zelf het bloed analyseren. Het afgenomen bloed wordt vaak per post opgestuurd naar het laboratorium, in het meegestuurde pakket van de instelling. In totaal duurt de keuring tussen 20 – 40 minuten.

Na afloop hiervan stuurt u het formulier en nodige onderdelen naar de instelling.

Een hypotheek en de stappen van de benodigde verklaring

Een hypotheekverklaring is een cruciale stap bij het verkrijgen van een hypotheek. Deze verklaring biedt een gedetailleerd inzicht in uw financiële situatie en is essentieel voor geldverstrekkers. Het proces begint met het aanleveren van alle benodigde documenten, zoals identificatie, bewijs van inkomen en bankafschriften. Deze informatie vormt de basis voor de hypotheekverklaring.

Bij het aanvragen van een hypotheek is een duidelijke hypotheekverklaring van onschatbare waarde. Het onderstreept uw kredietwaardigheid en vergroot de kans op goedkeuring voor een hypotheek. Het is daarom verstandig om bij het opstellen van deze verklaring deskundig advies in te winnen. Bij het afsluiten van een levensverzekering voor een hypotheek kan een gezondheidsverklaring en soms zelfs een medische keuring vereist zijn.

Een gezondheidsverklaring voor de hypotheek

De gezondheidsverklaring voor de hypotheek is een vragenlijst over uw gezondheidstoestand. Het bevat vragen over uw medische geschiedenis, lopende aandoeningen, eventuele operaties, medicatie die u gebruikt en levensstijlfactoren zoals roken of sporten. Het doel van de verzekeraar is om met de gezondheidsverklaring voor de hypotheek een beter beeld te krijgen van uw gezondheidstoestand. Deze medische informatie is cruciaal voor de verzekeraar omdat het de risico’s beoordeelt die gepaard gaan met het verzekeren van uw leven. Afhankelijk van de resultaten van de gezondheidsverklaring en eventuele medische keuring, kan de premie van de levensverzekering worden beïnvloed. Bij hogere gezondheidsrisico’s kan de premie hoger zijn of kunnen bepaalde aandoeningen worden uitgesloten van de dekking.

Voor het aanvragen van de hypotheek langs bij een arts

Soms vraagt een verzekeraar om een medische keuring voor de hypotheek als aanvulling op de gezondheidsverklaring. Dit kan variëren van een eenvoudige gezondheidscontrole tot uitgebreidere medische tests, zoals bloedonderzoek, urineonderzoek, een elektrocardiogram (ECG) of een volledig medisch onderzoek door een arts. Deze keuringen zijn bedoeld om de gezondheidsinformatie te valideren die in de gezondheidsverklaring wordt verstrekt.

Nauwkeurig.nl verzorgt medische keuringen voor het afsluiten van een levensverzekering voor de hypotheek op verschillende locaties door heel Nederland. De arts vult samen met u het formulier van de hypotheek verstrekker in. Bij onze instellingen kunnen we helaas niet zelf het bloed analyseren. Het afgenomen bloed wordt vaak per post opgestuurd naar het laboratorium, in het meegestuurde pakket van de instelling. In totaal duurt de keuring tussen 20 – 40 minuten. Na afloop hiervan stuurt u het formulier en de nodige onderdelen naar de instelling.

Vragen of afspraak inplannen?

Voor meer informatie, vragen of het inplannen van een afspraak kunt u contact opnemen met ons op 088 – 111 3456.

Of maak online een afspraak